Asiakasosallisuus sotessa: materiaaleja käytännön osallisuustyöhön

Askarruttaako asiakasosallisuus ja sen toteuttaminen käytännössä? Tiesitkö, että asiakasosallisuuden ja yhteiskehittämisen tueksi löytyy materiaaleja ja valmiiksi testattuja työkaluja? Yksi erinomainen esimerkki löytyy Työterveyslaitoksen oppimateriaaleista.

Nämä asiantuntijoiden laatimat yhteiskehittämistä ja asiakasosallisuutta tukevat oppimateriaalit löydät Työterveyslaitoksen sivuilta oppimateriaalit/asiakasosallisuus sotessa/kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa -polun päästä tai suoraan tämän linkin kautta.

Kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa auttaa nostamaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Työterveyslaitoksen oppimateriaalien avulla saat keinoja tarkastella kehitettäviä käytäntöjä asiakkaan arjen kautta sekä työkaluja toteuttaa palveluiden kehittämistä käytännössä.

Järjestölähtöiset kokemustoimijat ovat arjen asiantuntijoita

Kokemustoimintaverkostolla on 700 kokemustoimijaa kautta Suomen. Kaikki kokemustoimijamme ovat koulutettuja ja motivoituneet osallistumaan palvelujen kehittämiseen yhteistyössä ammattihenkilöstön kanssa.

Kokemustoimijan välittämän tiedon avulla on mahdollista saada käytännön tietoa arjesta sairauden, vamman, vammaisuuden tai muun haastavan elämäntilanteen kanssa. Tämä voi tarjota kanavan asiakkaiden tarpeen entistä parempaan tunnistamiseen ja asiakasosallisuuden toteuttamiseen.  

Kokemustoimija  

– on aina koulutettu.
– on verkoston jäsenjärjestön jäsen.
– toimii yhteistyökumppanina kehittäjän, arvioijan ja kouluttajan tehtävissä.
– on lähtökohtaisesti järjestöjen vapaaehtoistoimija.
– ei toimi vertaisena tai vertaistukijana.  

Kokemustoimintaverkosto on 37 valtakunnallisen järjestön yhteistyöverkosto, jonka yhteisenä tehtävänä on järjestöjen kokemustiedon edistäminen. Jos kiinnostuit meistä, ota yhteyttä joko suoraan jäsenjärjestöömme (yhteystiedot löydät tämän linkin kautta) tai verkoston työntekijöihin Jaanaan tai Piiaan (yhteystiedot löydät täältä).


<- Takaisin

Verkoston rahoitus jatkuu ennallaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusehdotukset vuoden 2023 avustuskohteille on julkaistu tänään 1.12.2022. Kokemustoimintaverkoston rahoitus jatkuu ennallaan myös vuoden 2023 aikana. Avustuksen avulla jatkamme yhteistyötä ja yhteiskehittämistä koko verkostomme voimin.

Valtakunnallisista järjestöistä, alueellisista ohjausryhmistä ja yhteistyökumppanijäsenistä koostuvan verkoston yhteistä viestintää uudistetaan vuoden 2023 aikana. Yhtenäisen viestinnän avulla halutaan nostaa esille kokemustoimijoita ja kokemustiedon hyödyntämisen merkitystä. Vuoden aikana tarkennamme myös arviointikäytäntöjämme. Haluamme selvittää erityisesti kokemustiedon hyödyntämisestä saatavia hyötyjä palvelujen kehittämisessä tai arvioinnissa.

Viestintäyhteistyön ja arvioinnin kehittämisen lisäksi verkoston perustoiminta jatkuu ennallaan. Näihin kuuluvat edelleen mm. järjestöjen kokemustoimijoille tarjottavat yhteisen mallin mukaiset perus- ja jatkokoulutukset sekä aktiivinen yhteistyö OLKA®-toiminnan Helmi-kehittäjäpalvelun tiimoilta.


<- Takaisin

Valtakunnallinen ohjausryhmä vuonna 2023

Kokemustoimintaverkoston valtakunnallisen ohjausryhmän kokoonpano vuodelle 2023 on vahvistettu 30.11.2022 ohjausryhmän kokouksessa.

Kokemustoimijat:

Järjestöjen edustajat:

Asiantuntijajäsenet (kausi 2023):


<- Takaisin

Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen yhteinen tapaaminen

Virallinen kutsu ja ilmoittautumislinkki on lähtenyt sähköpostitse jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille sekä kokemustoiminnan yhteyshenkilöille.


<- Takaisin

Yhteisen viestintäkampanjan suunnittelu alkaa joulukuussa

Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöt kokoontuvat joulukuussa yhteisen viestintäkampanjan suunnittelun äärelle. 9.12. järjestettävän yhteisen työpajan vetämisestä vastaavat vahvat viestintäammattilaiset Radical Soulin Salla Saarinen ja Communikén Heidi Korva.

Yhteiselle viestinnälle on vahva tilaus, sillä kokemustiedon hyödyntämiselle on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta ja kysyntää. Järjestölähtöisten kokemustoimijoiden tietoa tulisi saada erityisesti sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisen tueksi.


<- Takaisin

Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutus Lahdessa 1.-2.9.

Kokemustoimintaverkoston kokemustoimijoiden kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutus Lahdessa 1.-2.9.2022.

Ilmoittautuminen on päättynyt.


<- Takaisin

Kouluttajavalmennus (osa 2)

Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille sekä yhteistyökumppanijäsenten yhteyshenkilöille suunnattu valmennuspäivä, jonka aikana käymme läpi peruskoulutuksen järjestämisen vaiheita sekä sisältöjä käytännön esimerkkien avulla.

Tarvitset koulutukseen osallistumiseksi Teams-kutsulinkin. Kutsut tähän tapahtumaan on lähetetty yhteyshenkilöille Teams-kokouskutsuna.

Jos olet jäsenjärjestömme tai yhteistyökumppanimme yhteyshenkilö mutta et ole saanut kutsua, otathan yhteyttä verkoston suunnittelijaan sähköpostitse.


<- Takaisin

Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutukset syksyllä 2022

Kokemustoimijaverkosto suunnittelee ja toteuttaa kehittäjä–vaikuttaja -jatkokoulutusta kokemustoimijoille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toimia kehittämisen ja vaikuttamisen eri tehtävissä. Koulutus sisältää itsenäisesti valmisteltavia etätehtäviä ja 1 ½ vrk lähiopetusta.
Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavia työkaluja erilaisissa kehittämisen ja vaikuttamisen tehtävissä toimimiseen. Kokemustoimintaverkosto tiedottaa koulutuksista järjestöjen ja ohjausryhmien kautta, koulutusten järjestämisalueet vaihtelevat vuosittain.

Koulutuksiin hakeudutaan verkoston jäsenjärjestöjen tai yhteistyökumppaneiden kautta. Kysy jatkokoulutuksistamme omasta järjestöstäsi!

Paikkoja vielä vapaana seuraavilla paikkakunnilla: Pieksämäki 24.-25.11.2022 sekä Satakunta/Pirkanmaa (ajankohta avoinna).


<- Takaisin

Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutusten haku on alkanut!

Kokemustoimintaverkosto suunnittelee ja toteuttaa kehittäjä–vaikuttaja -jatkokoulutusta kokemustoimijoille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toimia kehittämisen ja vaikuttamisen eri tehtävissä. Koulutus sisältää itsenäisesti valmisteltavia etätehtäviä ja 1 ½ vrk lähiopetusta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavia työkaluja erilaisissa kehittämisen ja vaikuttamisen tehtävissä toimimiseen. Kokemustoimintaverkosto tiedottaa koulutuksista järjestöjen ja ohjausryhmien kautta.

Haku koulutuksiin Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen tai yhteistyökumppanijärjestöjen kautta.

Koulutusten paikkakunnat ja ajankohdat

Tarkemmat koulutuspaikat varmistuvat myöhemmin.

Kohderyhmä

Järjestöjen koulutetut kokemustoimijat, joilla on aikaisempaa kokemusta kokemustoimijan tehtävistä sekä motivaatiota ja valmiuksia kehittämistehtäviin. Koulutuksiin voidaan valita noin 15 hlöä/paikkakunta.

Hakeminen ja koulutusvalinnat


<- Takaisin

Suunnittelijaksi Kokemustoimintaverkostoon

Kokemustoimintaverkosto on 36 valtakunnallisen järjestön yhteistyöverkosto. Sen visio on, että palveluiden käyttäjien kokemustieto on tulevaisuudessa kiinteä osa sosiaali- ja terveysalan palveluiden suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. STEA on myöntänyt verkostolle määrärahan korotuksen, joka mahdollistaa osa-aikaisen (vähintään 60% työaika) työntekijän palkkaamisen verkoston kokopäiväisen työntekijän rinnalle.

Kiinnostuitko?

Tehtävään voi tulla monenlaisella taustakoulutuksella ja -kokemuksella. Tärkeintä on, että uskot kokemustoimintaan ja haluat edistää sitä valtakunnallisesti erityisesti sairaanhoitopiirien OLKA-toiminnassa.

Tehtävä edellyttää järjestömaailman ja julkisen terveydenhuollon tuntemusta sekä kykyä toimia sen rajapinnassa luoden uusia yhteistyömalleja, joilla edistetään kokemustoiminnan jalkauttamista.

Työtehtävien hoitamista helpottaa kyky toimia vaihtelevissa tilanteissa itsenäisesti, työparina sekä erilaisissa työryhmissä. Oma-aloitteisuus, organisointikyky ja priorisointi kaihtamatta rutiinitehtäviäkään auttavat monipuolisten tehtävien hoitamista. Arvostamme hyviä it-, viestintä-, verkostoitumis- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä viedä tavoitteet maaliin.

Työtehtävä edellyttää matkustamista ja jonkin verran iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen mahdollisuuden vaikuttaa suomalaiseen kokemustoimintaan ja työparin tuen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan, viimeistään maaliskuussa 2022. Työnantajana toimii Suomen Reumaliitto ry hallinnoijan ominaisuudessa ja ensisijainen työpisteesi on Helsingissä. Myös muista vaihtoehdoista voidaan keskustella. Palkka sopimuksen mukaan (liitossa noudatetaan Terveyspalvelualan työehtosopimusta).

Kerro meille itsestäsi!

Jos tunnet olevasi etsimämme henkilö, jätä vapaamuotoinen hakemuksesi, lyhyt videoesittelysi ja kysytyt CV-tietosi tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/25F3FB06610E374E perjantaihin 14.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Kokemustoimintaverkoston suunnittelija Jaana Juosila puh. 044 491 8161 keskiviikkona 5.1. klo 10-12 ja keskiviikkona 12.1. klo 10-12.

Haastattelut järjestetään viikon 3 lopulla sekä viikolla 4.


<- Takaisin