Tilaa kokemustoimija

Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata suoraan järjestöistä. Järjestöjemme verkkosivujen linkkejä löydät täältä.

Kokemuspankki

Kokemuspankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä. Kokemuspankissa on yli 650 jäsenjärjestöjen kokemustoimijoiden tiedot ryhmiteltynä selkeästi. Tilaaja voi etsiä sopivia kokemustoimijoita pankista esimerkiksi seuraavilla hakukriteereillä tai niiden yhdistelmällä:

Tunnukset kokemuspankkiin

Kokemuspankin käyttö edellyttää tunnuksia, koska pankki sisältää salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Tunnuksia myönnetään rekisteriselosteen mukaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Tunnukset kokemuspankkiin voi tilata sähköpostitse verkoston työntekijöiltä.

Kokemustietoa erilaisiin tilanteisiin

Kaikki jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan tai potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä. Laajempi näkökulma synnyttää uusia tapoja nähdä ja tehdä asioita.

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta. Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.

Mieti mitä uusia näkökulmia kokemustoimija voisi tuoda sinun työhösi?