Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä käynnisti toimintansa keväällä 2013. Alueella on kokemuskoulutustoimintaa ollut runsaasti, mm. Seinäjoella koulutettiin useita kokemuskouluttajia eri sairaus- ja vammaryhmistä järjestöjen koordinoimassa Polku-projektissa 1997-2001. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kouluttanut vuodesta 2009 mielenterveys- ja päihdekuntoutujista kokemusasiantuntijoita silloisen STM:n Kaste-ohjelman rahoituksella. Nykyään rahoittajana on sairaanhoitopiiri.

Seinäjoen alueella on siis poikkeuksellisen vahvat perinteet mielenterveys- ja päihdepuolella kokemusasiantuntijatoiminnassa. Alueellisen ohjausryhmän tavoitteena on nostaa kokemustoiminta eri muodoissaan näkyväksi toiminnaksi alueen eri opetusyksiköissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muissa sidosryhmissä, sekä kehittää edelleen alueellista kokemusasiantuntija- ja kokemuskouluttajatoimintaa.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2019:

Yhteyshenkilö 2019:
Yhteyhenkilö vaihtunut, uutta ei ole vielä valittu.