Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä käynnisti toimintansa keväällä 2013. Alueella on kokemuskoulutustoimintaa ollut runsaasti, mm. Seinäjoella koulutettiin useita kokemuskouluttajia eri sairaus- ja vammaryhmistä järjestöjen koordinoimassa Polku-projektissa 1997-2001. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kouluttanut vuodesta 2009 mielenterveys- ja päihdekuntoutujista kokemusasiantuntijoita silloisen STM:n Kaste-ohjelman rahoituksella. Nykyään rahoittajana on sairaanhoitopiiri.

Seinäjoen alueella on siis poikkeuksellisen vahvat perinteet mielenterveys- ja päihdepuolella kokemusasiantuntijatoiminnassa. Alueellisen ohjausryhmän tavoitteena on nostaa kokemustoiminta eri muodoissaan näkyväksi toiminnaksi alueen eri opetusyksiköissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muissa sidosryhmissä, sekä kehittää edelleen alueellista kokemusasiantuntija- ja kokemuskouluttajatoimintaa.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2021:

Ohjausryhmän puheenjohtaja/yhteyshenkilö Merja Kallio, kokemuskoordinaattori, Kokemus- ja vertaistoimijat ry

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Jyrki Itäsalmi, kokemustoimija, Aivovammaliitto ry, kokemusasiantuntija, EPSHP

Jarmo Vesa, järjestöagentti, Järjestöt mukana muutoksessa-hanke, Järjestötalo Seinäjoki

Tarja Kulmala, OLKA-koordinaattori, OLKA/ Järjestötalo Seinäjoki

Hannu Saarimaa, kokemusasiantuntijakoordinaattori, Voimaa Arkeen-kurssitoiminta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Päivi Jussila, muistineuvoja, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry

Mervi Ropponen, päätoiminen tuntiopettaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Marja-Liisa Saariaho, Lehtori, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

Riitta Junell, kokemusasiantuntija, aluevastaava KoKoA, sosionomiopiskelija

Mikko Ketola, vs. ylihoitaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pirjo Tervonen, kokemusasiantuntija, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Marjo Takkunen, toiminnanjohtaja, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry