Kuopio

Kokemustoimintaa on ollut Kuopiossa järjestäytyneesti vuodesta 1999 lähtien. Kokemustoimijoita on 45, joista osa on pitkänlinjan konkareita ja osa aloittelijoita.

Kaikkia kokemustoimijoita yhdistää vahva motivaatio, ja he ovat innokkaasti mukana toiminnassa. Kokemustoiminnan ohjausryhmä organisoi ja ohjaa toimintaa. Siinä ovat edustettuina järjestöt, kokemustoimijta, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat.

Taustaa

Ohjausryhmässä on vähintään kuusi henkilöä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmä kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Ryhmän työskentely on ollut aktiivista ja innostunutta.

Monipuolista meininkiä

Erilaisia kokemuskoulutustilaisuuksia on vuositasolla keskimäärin 80 ja niihin osallistuu noin 1600 opiskelijaa. Eri aiheita on tuotu esiin luennoimalla, haastatteluilla, demonstroimalla, opinnäytetöissä ja paneelikeskusteluissa.

Vuodesta 2002 lähtien on järjestetty kokemuskouluttajapäiviä joihin on osallistunut kerrallaan 100-200 opiskelijaa. Päivän ohjelma mm. kokemuskouluttajien ja heidän taustajärjestöjen esittely, kokemuskouluttajien luennot eri teemoilla mm. jaksaminen, elämä vamman tai sairauden kanssa, perheen arki jne.

Vuosittain on ollut myös Pestuumarkkinat ja opettajille suunnatut tietoiskut, joissa kokemuskouluttajat esittelevät toimintaa. Opettajien lähiverkossa on kaikista kokemuskouluttajista sähköinen esittely. Uusille kokemuskouluttajille on järjestetty peruskoulutus. Lisäksi he ovat perehtyneet toimintaan kokeneen kummikokemuskouluttajan mukana. Virkistyksellisiä täydennyskoulutuksia ja pikkujouluja on järjestetty vuosittain.

Ohjausryhmän yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Sari Hyvärinen, puheenjohtaja
Sähköposti: 
sari.hannele.hyvarinen@gmail.com

Toimijat

Kuopion ohjausryhmässä mukana olevat järjestöt (17), oppilaitokset (6) ja muut yhteistyökumppanit (1)

Järjestöt

Yhteistyökumppani

Oppilaitokset