Lappi

Lapin alueellinen ohjausryhmä on perustettu vuonna 2011. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata alueensa kokemustoiminnan kehittämisestä. Ohjausryhmä kokoaa kaikki Lapin kokemustoimijat yhteen tarjoten mm. tukea, koulutusta ja virkistystä.

Lapin alueellinen ohjausryhmä koostuu kokemuskouluttaja-, oppilaitos- sekä tausta- ja tukijärjestöedustajista. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuoden aikana.

Ohjausryhmässä mukana olevat tukijärjestöt Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, Rovaniemen Neuvokas ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tarjoavat kokemustoimijoiden käyttöön kokoustiloja ja etäyhteydet sekä antavat tukea mm. markkinointiin.

Lapin ohjausryhmän jäsenet vuonna 2020–2021

Kokemustoimijat:
Päivi Junttari, Suomen Syöpäyhdistys ry
Pertti Ollonen, Invalidiliitto ry
Eero Knuuti, Aivoliitto ry

Taustajärjestöt:
Ari Geselle, Reumaliitto ry
Tanja Sälevä, Kilpirauhasliitto ry
Sanna Piuva, Näkövammaisten liitto ry

Oppilaitokset:
Johanna Majala, Lapin AMK
Tarja Tenhunen, Redu
Mira Ilmola, Ammattiopisto Lappia

Tukijärjestöt:
Annemari Kallio (puheenjohtaja), Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry / Meri-Lapin Järjestökeskus
Marika Ahola (sihteeri), Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Rovaniemen Neuvokas
Jenny Lundman, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Maakunnallisten tukijärjestöjen yhteystiedot:
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry / Meri-Lapin Järjestökeskus
info@pyt.fi
www.jarjestötieto.fi

Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Rovaniemen Neuvokas
info@rovaniemenneuvokas.fi
www.kansalaistalorovaniemi.fi

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
info@lappilaiset.fi
www.lappilaiset.fi

Yhteystiedot:

Sanna Piuva, Näkövammaisten liitto ry.
Sanna.Piuva@nkl.fi

Lapin kokemustoimijat

Lapin kokemustoimijat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Välimatkoista huolimatta Lapissa toimitaan yhdessä. Kokemustoimijoita yhdistää kokemustieto erilaisista elämän tilanteiden haasteista. He ovat avainhenkilöitä kertomaan kokemuksiaan asiakkaana ja potilaana olemisesta ja kohdatuksi tulemisesta palvelujärjestelmässä, sekä tuen, hoivan ja palveluohjauksen tilanteista ja saatavuudesta. Kokemustoimijoilla on myös vankka tietopohja järjestöjen roolista ja toiminnasta osana palvelujärjestelmää.

Lapin kokemustoimijat järjestävät pari kertaa vuodessa yhteisiä vertaistapaamisia ja virkistystapahtumia, joissa toimijat voivat keskustella itselleen tärkeistä asioista ja jakaa kokemuksiaan.

Lapin kokemustoimijoille on työnohjausta Meri-Lapin alueella ja Rovaniemellä, johon voi osallistua myös etäyhteydellä. Lapissa on käytössä mentorointimalli, jossa pitempään toimineet kokemustoimijat tukevat uusia toimijoita.

Lapin kokemustoimijat näkyvät ja kuuluvat monessa suunnassa. Kokemustoimijat löytyvät tästä osoitteesta. Kokemustoimijat ovat esillä myös erilaisissa tapahtumissa ja mm. Länsi-Pohjan keskussairaalassa pidettävässä Järjestötietopisteessä ja Lapin keskussairaalan Järjestötietovakassa.

Lapin kokemustoimijat tekevät aktiivista yhteistyötä muiden kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijoiden kanssa. Keväisin ja syksyisin järjestetään Lapin alueen kaikkien kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteinen seminaari. Rovaniemen Neuvokas tarjoaa alueen eri kokemuksellisille asiantuntijoille yhteisen työnohjaus- ja vertaissparrausryhmän.