Lappi

Lapin alueellinen ohjausryhmä on perustettu vuonna 2011. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata alueensa kokemustoiminnan kehittämisestä. Ohjausryhmä kokoaa kaikki Lapin kokemustoimijat yhteen tarjoten mm. tukea, koulutusta ja virkistystä.

Lapin alueellinen ohjausryhmä koostuu kokemuskouluttaja-, oppilaitos- sekä tausta- ja tukijärjestöedustajista. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuoden aikana.

Ohjausryhmässä mukana olevat tukijärjestöt Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, Rovaniemen Neuvokas ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tarjoavat kokemustoimijoiden käyttöön kokoustiloja ja etäyhteydet sekä antavat tukea mm. markkinointiin.

Lapin ohjausryhmän jäsenet vuonna 2020–2021

Kokemustoimijat
Päivi Junttari, Suomen Syöpäyhdistys ry
Pertti Ollonen, Invalidiliitto ry
Eero Knuuti, Aivoliitto ry
Eeva-Liisa Peltonen, Hengitysliitto ry

Taustajärjestöt
Ari Geselle, Reumaliitto ry.
Raili Kuusela, Kilpirauhasliitto ry.
Sanna Piuva, Näkövammaisten liitto ry. (varapuheenjohtaja)

Oppilaitokset
Johanna Majala, Lapin AMK
Tarja Tenhunen, Redu
Kati Kataja, Lapin yliopisto
Ammattiopisto Lappia edustajaa haetaan

Tukijärjestöt
-Tuula Huttunen-Koivumaa (puheenjohtaja), varalla Aila Rytkönen (Meri-Lapin Järjestökeskus- Majakka)
-Riikka Wikström (sihteeri), varalla Suvimaria Saarenpää (Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas)
-Tanja Sälevä, varalla Marika Ahola (Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys)
-Merja Halttunen (Meri – Lapin mielenterveysseura ry / Kriisikeskus Turvapoiju)

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Tuula Huttunen-Koivumaa, Meri-Lapin Järjestökeskus- Majakka
tuula.huttunen@pyt.fi

Varapuheenjohtaja
Sanna Piuva, Näkövammaisten liitto ry.
Sanna.Piuva@nkl.fi

Sihteeri
Riikka Wikström, Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas
riikka.wikstrom@rovaniemenneuvokas.fi

Lapin kokemustoimijat

Lapin kokemustoimijat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Välimatkoista huolimatta Lapissa toimitaan yhdessä. Kokemustoimijoita yhdistää kokemustieto erilaisista elämän tilanteiden haasteista. He ovat avainhenkilöitä kertomaan kokemuksiaan asiakkaana ja potilaana olemisesta ja kohdatuksi tulemisesta palvelujärjestelmässä, sekä tuen, hoivan ja palveluohjauksen tilanteista ja saatavuudesta. Kokemustoimijoilla on myös vankka tietopohja järjestöjen roolista ja toiminnasta osana palvelujärjestelmää.

Lapin kokemustoimijat järjestävät pari kertaa vuodessa yhteisiä vertaistapaamisia ja virkistystapahtumia, joissa toimijat voivat keskustella itselleen tärkeistä asioista ja jakaa kokemuksiaan.

Lapin kokemustoimijoille on työnohjausta Meri-Lapin alueella ja Rovaniemellä, johon voi osallistua myös etäyhteydellä. Lapissa on käytössä mentorointimalli, jossa pitempään toimineet kokemustoimijat tukevat uusia toimijoita.

Lapin kokemustoimijat näkyvät ja kuuluvat monessa suunnassa. Kokemustoimijat löytyvät tästä osoitteesta. Kokemustoimijat ovat esillä myös erilaisissa tapahtumissa ja mm. Länsi-Pohjan keskussairaalassa pidettävässä Järjestötietopisteessä ja Lapin keskussairaalan Järjestötietovakassa.

Lapin kokemustoimijat tekevät aktiivista yhteistyötä muiden kokemuksellisen asiantuntijuuden toimijoiden kanssa. Keväisin ja syksyisin järjestetään Lapin alueen kaikkien kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteinen seminaari. Rovaniemen Neuvokas tarjoaa alueen eri kokemuksellisille asiantuntijoille yhteisen työnohjaus- ja vertaissparrausryhmän.