Pohjois-Pohjanmaa

Kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

Kokemustoimija:

Pirkko Moisio, Hengitysliitto ry

Järjestöjen edustajat:

Terhi Niemelä, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, OLKA-toiminta

Virve Saaranen, Hyvän mielen talo ry

Tarja Tikkanen, Mielenterveyden keskusliitto ry

Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry (puheenjohtaja)

Elina Seppänen, ADHD-liitto (puheenjohtaja)

Opetusyksiköiden ja sidosryhmien edustajat:

Sanna Kurttila, OAMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoa:
Valtakunnallisen järjestön kokemustoiminnasta vastaavalta yhteyshenkilöiltä.