Kokemustoiminta Oulun seudulla

Oulun seudulla kokemustoiminnassa on mukana 59 kokemustoimijaa, 26 järjestöä/ yhdistystä ja seitsemän oppilaitosta.

Kokemuskoulutussopimuksen ovat tehneet:
Ammattiopisto Luovi
Suomen Diakoniaopisto
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö
Oulun seudun setlementti ry
PSK–Aikuisopisto

Alueellinen ohjausryhmä:

Ohjausryhmään kuuluu tällä hetkellä edustajat kaikista oppilaitoksista ja kymmenestä yhdistyksestä / järjestöstä.

Puheenjohtaja: Päivi Suuniittu paivi.suuniittu @hengitysliitto.fi (Hengitysliitto ry)
Airi Kananen airi.kananen @luovi.fi (Ammattiopisto Luovi)
Anne Mustakangas-Mäkelä Anne.Mustakangas-Makela @vuolleoulu.fi, (Vuolle)
Anne Jauhonen Anne.Jauhonen @odl.fi (Suomen Diakoniaopisto)
Annukka Oksman-Hiukka annukka.oksman-hiukka @vuolleoulu.fi (Vuolle)
Elina Seppänen, elina.seppanen @adhd.fi (ADHD-liitto ry)
Hanna Leinonen ha.leinonen @gmail.com, (Oulun reumayhdistys ry)
Hannele Kaikkonen hannele.kaikkonen @psk.fi (PSK-Aikuisopisto)
Jukka Tauriainen jukka.tauriainen @parkinson.fi (Suomen Parkinson-liitto ry)
Kirsi Törmänen kirsi.tormanen @osao.fi (OSAO)
Maarit Lampela maarit.lampela @osmy.fi (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry)
Päivi Isojärvi paivi.isojarvi @hyvanmielentalo.fi (Hyvän Mielen talo ry)
Sanna Saarimaa sanna.saarimaa @invalidiliitto.fi (Invalidiliitto)
Sirkku Mäkivuoti sirkku.makivuoti @osao.fi (OSAO)
Anne Savuoja anne.savuoja @psori.fi (Psoriasisliitto ry)
Piia Jolla piia.jolla @cp-liitto.fi (Suomen CP-liitto ry)

Ohjausryhmän keskeisinä tehtävinä on toiminnan koordinointi Oulun seudulla, sopimusten tekeminen oppilaitosten ja yhdistysten kanssa, yhteydenpito yhdistyksiin, markkinointi, koulutusten järjestäminen ja kokemuskouluttajien jaksamisen tukeminen. Ohjausryhmä kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa.

Keskeiset toimintamuodot:

Polku-tapaaminen järjestetään kerran vuodessa toiminnassa mukana olevien yhdistysten ja oppilaitosten edustajille.

Kokemustoimijoiden peruskoulutusta  järjestetään tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa.

Täydennys- ja jatkokoulutus toiminnassa mukana oleville kokemustoimijoille järjestetään kerran vuodessa.

Lisätietoa:
Valtakunnallisen järjestön kokemustoiminnasta vastaavalta yhteyshenkilöiltä, sekä:
www.toimeksi.fi/fi/oulussa tai oulunkokemuskoulutus@gmail.com

Ohjausryhmän yhteystiedot:
Puheenjohtaja Päivi Suunniittu, Hengitysliitto ry, Oulu
Sähköposti: paivi.suuniittu @hengitysliitto.fi