Pääkaupunkiseudun ohjausryhmä

Pääkaupunkiseudun ohjausryhmä perustettiin vuoden 2010 lopussa. Alueella toimii lähes 100 järjestöjen kouluttamaa kokemustoimijaa, joista osa on pitkänlinjan konkareita ja osa aloittelijoita. Kokemustoiminnan alueellinen ohjausryhmä organisoi, kehittää ja rakentaa yhteistyötä eri toimijaryhmien välille alueella. Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemustoimijat sekä toiminnassa mukana olevien opetusyksikköjen ja sote -alan edustajat.

Pääkaupunkiseudun ohjausryhmän kokoonpano 2018 – 2019

Järjestöjen edustajat
Marika Vänskä, Etelä-Suomen Sydänpiiri ry
Leena Koivusaari, Lihastautiliitto ry
Tuuli-Maria Lehtinen, ADHD-liitto ry (Ohjausryhmän sihteeri)
Päivi Vataja, Kuuloliitto ry (Ohjausryhmän varapuheenjohtaja)

Kokemustoimijat ja -asiantuntijat
Hannu Koivula, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry / Omaishoitajaliitto ry
Helena Skogström, Invalidiliitto ry
Heikki Multaharju, Suomen Nivelyhdistys ry
Päivi Mäklin, Aivoliitto ry
Eija Salo, Hengitysliitto ry
Riikka Nieminen, KoKoA ry (Ohjausryhmän puheenjohtaja)

Opetusyksiköiden edustajat
Johanna Häkkinen, Laurea AMK
Jari Helminen, Diak AMK
Marika Lähdetniemi, Metropolia AMK
Katja Åker, Metropolia AMK

Ohjausryhmän yhteystiedot:
Yhteyshenkilö: Riikka Nieminen
Puhelin: 044 555 0910
Sähköposti: riikka.kokemusasiantuntija at gmail.com