Turku

Turun ohjausryhmä

Turussa kokemustoimijoita on tällä hetkellä toiminnassa mukana 42. He edustavat 21 eri potilasjärjestöä ja yhdistystä. Kokemustoimijoille järjestetään vuosittain työnohjaus- ja virkistysiltoja.

Ohjausryhmän kokoonpano 2018–2019

Toimijat

Toiminnassa mukana olevia järjestöjä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia

Järjestöt ja yhdistykset

Mukana olevat opetusyksiköt

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Pj. Maaria Lillberg, järjestösuunnittelija, Neuroliitto ry
Sähköposti: maaria.lillberg at neuroliitto.fi
Puhelinnumero: 0400 976 718