Vaasan ohjausryhmä

Kokemuskouluttajatoiminnan ohjausryhmä organisoi ja ohjaa toimintaa. Siinä ovat edustettuina järjestöt, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Vaasan alueella toimi sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen ohjausryhmä. Vaasanseudulla toimii useita koulutettuja kokemuskouluttajia, jotka edustavat eri potilasjärjestöjä. Ohjausryhmän tavoitteena on resurssien puitteissa kasvattaa edustus potilas-/ vammaisryhmittäin mahdollisimman kattavaksi ja saada yhteistyöhön mukaan kaikki paikalliset opetusyksiköt kaksikielisyys huomioiden.

Toimijat

Suomenkielisen ohjausryhmän jäsenet:
Ruotsinkielisen ohjausryhmän jäsenet / Styrgruppen för Expertutbildning i Vasanejden:

 Yhteystiedot

Suomenkielinen ohjausryhmä:

Yhteyshenkilö: Marjo Luomanen, Lihastautiliitto ry Puhelin: 040 754 9716 Sähköposti: marjo.luomanen(@)lihastautiliitto.fi

Den svenskspråkiga styrgruppen:

Kontaktperson: Susann Sjöström Järjestösuunnittelija (sij.) /Organistaionsplanerare (vik.) Vaasan Seudun Yhdistykset ry/Vasanejdens Föreningar, Puhelin: 044 7565 413, sähköposti: susann.sjostrom (@) vaasanseudunyhdistykset.fi