Vaasa

Vaasan ohjausryhmä

Kokemuskouluttajatoiminnan ohjausryhmä organisoi ja ohjaa toimintaa. Siinä ovat edustettuina järjestöt, kokemustoimijat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Vaasan alueella toimii sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen ohjausryhmä. Vaasan seudulla toimii useita koulutettuja kokemustoimijoita, jotka edustavat eri potilasjärjestöjä. Ohjausryhmän tavoitteena on resurssien puitteissa kasvattaa edustus potilas-/ vammaisryhmittäin mahdollisimman kattavaksi ja saada yhteistyöhön mukaan kaikki paikalliset opetusyksiköt kaksikielisyys huomioiden.

Ohjausryhmän jäsenet:

Kokemustoimijat

Järjestöjen edustajat

Opetusyksiköiden ja sidosryhmien edustajat

Muut yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Marjo Luomanen, Lihastautiliitto ry 
Puhelin: 040 754 9716 
Sähköposti: marjo.luomanen(@)lihastautiliitto.fi