Yhteistyökumppanijäsenet

Kokemustoimintaverkostolla on syksystä 2019 alkaen myös yhteistyökumppanijäseniä. Yhteistyökumppanuus ei edellytä yhtä laajoja sitoumuksia ja velvoitteita, kuin varsinaisen jäsenyys.

Kokemustoimintaverkosto voi solmia yhteistyösopimuksia valtakunnallisesti tai alueellisesti toimivien verkostojen, hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa edellyttäen, että niiden tavoitteena on edistää kokemustoimintaa eivätkä niiden toimintaperiaatteet ole ristiriidassa kokemustoimintaverkoston toimintalinjausten ja päämäärien kanssa.
Kokemustoimintaverkoston valtakunnallinen ohjausryhmä tekee kunkin yhteistyökumppanin kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa määritellään yhteistyön muodot ja tapa kokemustoiminnassa.

Yhteistyökumppanijäsenet


Yhteistyökumppanijäsenyyksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kokemustoimintaverkoston suunnittelijaan: jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi.