Vain kokenut
voi kertoa kokemuksesta.

Järjestölähtöiset kokemuksen asiantuntijat ovat kokemustoimijoita – heidän tehtävänään on lisätä ymmärrystä ja tietoa.

KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston
ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

VERKOSTO

Kokemustoiminta-verkostoon kuuluu miltei 40 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 700 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea.

Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden sekä opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

TILAA KOKEMUSTOIMIJA

Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata suoraan järjestöistä.

Tietokannastamme löydät yli 700 koulutetun kokemustoimijan tausta- ja yhteystiedot. Kokemustoimijamme ovat verkostomme jäsenjärjestöjen jäseniä. Heillä on joko oma tai läheisen kokemus sairaudesta, vammasta, vammaisuudesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.

PALAUTE

Tilasitko kokemustoimijan tehtävään, keikalle tai olitko kuuntelemassa kokemustoimijan luentoa? Vai osallistuitko peruskoulutukseen?

TAPAHTUMAT

Tutustu tuleviin tapahtumiimme:

Kokemustoimintaverkoston kehittämispäivä

5.9.2024

Kokemustoimijan jatkokoulutus verkossa

2.4.2024
Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavia työkaluja erilaisissa kehittämisen ja vaikuttamisen tehtävissä toimimiseen. Kokemustoimintaverkosto tiedottaa koulutuksista järjestöjen ja ohjausryhmien…

Kokemustoimintaverkoston kehittämispäivä

15.2.2024
Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen, alueellisten ohjausryhmien ja yhteistyökumppanijäsenten yhteinen kehittämishenkinen tapaaminen. Kutsut sisäiseen tapahtumaan on lähetetty osallistujille Teams-kalenterikutsuina.

UUTISET

Uusimmat artikkelit:

Verkoston kehittämispäivä 7.9.2023

Yhteisessä päivässä keskitymme erityisesti koulutustoiminnan kehittämiseen. Kehittämispäivä on suunnattu verkoston jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille, alueellisille ohjausryhmille sekä valtakunnallisen ohjausryhmän jäsenille….

Asiakasosallisuus sotessa: materiaaleja käytännön osallisuustyöhön

Askarruttaako asiakasosallisuus ja sen toteuttaminen käytännössä? Tiesitkö, että asiakasosallisuuden ja yhteiskehittämisen tueksi löytyy materiaaleja ja valmiiksi testattuja työkaluja?…

Verkoston rahoitus jatkuu ennallaan

Järjestöjen kokemustoiminnan verkostotoiminnan rahoitus jatkuu ennallaan!