Kokemustoiminta­ verkosto

Kokemustoimintaverkosto on kokemustoimijoiden, järjestöjen ja alueellisten toimijoiden verkosto, joka edistää kokemustiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Kokemustiedon avulla on mahdollista vaikuttaa palveluihin, asenteisiin sekä yhteiskuntaan. Verkosto järjestää yhteistyössä kokemustoimijoiden peruskoulutuksia ja luo kokemustoimijoille turvallisen taustatuen.

Kokemustoimintaverkoston tavoitteena on vahvistaa kokemustoimijoiden omia kykyjä ja toimijuutta, jotta heillä olisi mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin.


 [MR1]lähdeviite

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu miltei 40 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 700 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä Kokemustoimintaverkoston alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 kautta Suomen. Teemme myös aktiivista yhteistyötä erilaisten hankkeiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Verkostolla on myös muutamia yhteistyökumppanijäseniä.

Verkostomme toimintaa ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat taustoiltaan kokemustoimijoita, jäsenjärjestöjen työntekijöitä sekä sidosryhmien asiantuntijoita.

Kokemustoimintaverkoston jäsenyyttä voivat hakea sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt. Yhteistyökumppanijäsen voi olla valtakunnallinen tai alueellinen hanke, verkosto tai vastaava. Jäsenyyttä haetaan verkoston valtakunnalliselta ohjausryhmältä. Lisätiedot verkoston suunnittelijalta: jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi.

Verkoston työntekijät

Verkoston yleiseen toimintaan ja koordinointiin liittyvät asiat ja tiedustelut:

Jaana Juosila
Suunnittelija
p. 044 49 18 161
s. jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi

Verkoston koulutustoimintaan liittyvät asiat ja tiedustelut:

Piia Jolla
Suunnittelija
p. 044 241 9800
s. piia.jolla@kokemustoimintaverkosto.fi

Haluatko tunnukset kokemuspankkiin? Tilaa ne täyttämällä tilauslomake webropolissa.

Saavutettavuusselosteemme voit lukea tästä: saavutettavuusseloste.