Kokemustieto
käyttöön

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia, vammautuneita tai muun haastavan kokemuksen kokeneita henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Tilaa kokemustoimija

Kokemustietoa voidaan hyödyntää erilaisissa yhteyksissä, kuten terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, päätöksenteossa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Jokainen kokemustoimija on koulutettu ja heillä on aina järjestön taustatuki.

Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata suoraan Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöistä. Järjestöjemme verkkosivujen linkkejä löydät täältä.

Kokemuspankki

Kokemuspankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä. Kokemuspankissa on yli 700 jäsenjärjestöjen kokemustoimijoiden tiedot ryhmiteltynä selkeästi. Tilaaja voi etsiä sopivia kokemustoimijoita pankista esimerkiksi seuraavilla hakukriteereillä tai niiden yhdistelmällä:

  • Diagnoosi
  • Järjestö
  • Maakunta tai paikkakunta
  • Elämäntilanne, -kokemus tai oire
  • Kehittämis- ja vaikuttamistehtävistä kiinnostuneet

Tunnukset kokemuspankkiin

Kokemuspankin käyttö edellyttää tunnuksia, koska pankki sisältää salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Tunnuksia myönnetään rekisteriselosteen mukaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Tunnukset kokemuspankkiin voi tilata sähköpostitse verkoston työntekijöiltä. Voit tilata tunnukset myös tilauslomakkeen avulla.