Kokemustoimijan tehtäviä

Kokemustoimijat voivat tuoda arvokasta näkökulmaa ja lisäarvoa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä palvelualan yrityksille monin eri tavoin. Heidän kokemuksensa voivat auttaa ymmärtämään asiakkaiden tai potilaiden tarpeita, toiveita ja haasteita paremmin. Kokemustoimijat voivat myös puhua erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tai toimia yleisen tietoisuuden lisääjinä antaen haastatteluja ja tekemällä yhteistyötä median kanssa.

Kokemustoimintaverkoston peruskoulutuksen antamilla valmiuksilla voidaan toimia niin sairaaloissa, oppilaitoksissa kuin palvelualojen yrityksissä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutuksen käyneillä kokemustoimijoilla on valmiuksia myös vaativimpiin kehittämisen tehtäviin.

Käyttäjäpalautteen antaminen: Kokemustoimijat voivat tarjota arvokasta palautetta tuotteista, palveluista ja prosesseista. Heidän omat kokemuksensa voivat auttaa tunnistamaan parannusmahdollisuuksia ja kehityskohteita.

Tuote- ja palvelukehitys: Kokemustoimijoiden kokemukset voivat olla hyödyllisiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. He voivat tarjota ainutlaatuisia ideoita ja näkemyksiä, jotka auttavat vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Testaukset ja pilotit: Kokemustoimijat voivat osallistua uusien tuotteiden tai palveluiden testaukseen ja pilotointiin. Heidän käyttökokemuksensa avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmat ja tehdä tarvittavia parannuksia ennen laajempaa lanseerausta.

Koulutus ja tiedonjakaminen: Kokemustoimijat voivat kouluttaa henkilökuntaa ja jakaa tietoa omista kokemuksistaan. Tämä auttaa henkilökuntaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Asiakasviestintä ja markkinointi: Todelliset tarinat ja kokemukset voivat luoda syvempää yhteyttä asiakkaisiin.

Asiakaspalvelun ja tuen kehittäminen: Kokemustoimijat voivat auttaa parantamaan asiakaspalvelua ja tukea tarjoamalla näkemyksiä siitä, millaisia haasteita ja kysymyksiä asiakkaat tai potilaat kohtaavat.

Innovaatio ja muutos: Kokemustoimijat voivat auttaa ajattelemaan uusia tapoja toimia ja kehittää palveluitaan. Heidän erilaiset kokemuksensa voivat tuoda raikasta näkökulmaa innovaatioprosesseihin.

Monimuotoisuuden ja saavutettavuuden huomioiminen: Kokemustoimijat voivat auttaa varmistamaan, että palvelut ovat kaikkien asiakkaiden saavutettavissa ja sopivat erilaisille käyttäjille.

Sote-alan ympäristö

 • Mukana erilaisissa henkilökunnan tai asiakkaiden seminaareissa ja tapahtumissa.
 • Palvelukokonaisuuksien ja asiakaskokonaisuuksien kehittämistyöryhmissä ja arvioinnissa
 • Lean työpajoissa
 • Hoito ja palveluketjujen kehittämistyössä
 • Uuden toiminnan suunnittelussa
 • Koulutus ja luennointi tehtävissä
 • Henkilökunnan kehittämis- ja koulutuspäivissä
 • Uusien työntekijöiden perehdytyksessä
 • Ensitietoluennot potilaille ja/tai omaisille
 • Tilojen ja toiminnan suunnittelussa sekä arvioinnissa
 •  Yhteiskehittämisessä – parityöskentely ammattilaisen rinnalla esimerkiksi moniammatillinen tiimi
 • Tulosyksikön johtoryhmässä

Oppilaitokset

 • Opetustuokiot, oppimistehtävät ja luennot oppilaitoksissa ja työyhteisöissä
 • Asiakas- ja potilastilanteiden simulaatio-opetuksessa
 • Elävä kirjasto ja kokemuskirjasto
 • Seminaarien ja tapahtumien puheenvuorot ja keskustelupaneelit
 • Kokemuskoulutusluennot ”Oma tarina”
 • Koulutushankkeiden suunnittelussa
 • Opinnäytetöissä haastateltavana

Palvelualojen yritykset

 • Tilojen arviointiin ja suunnitteluun
 • Henkilöstön koulutukseen
 • Palvelutilanteiden arviointiin ja kehittämiseen
 • Palvelun arviointiin, toteuttamiseen ja tuottamiseen

Media

 • Blogit ja youtube kanavat
 • Haastattelut
 • Prodcastit
 • Webinaarit
 • Artikkelien ja juttujen kommentointi