Kuka on koulutettu kokemustoimija?

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus vammasta, vammaisuudesta, sairaudesta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.

Kokemustoimija

Kokemustoimijat ovat tärkeitä, koska heidän omakohtaiset kokemuksensa voivat tarjota arvokasta tietoa ja näkökulmaa eri alojen kehittämistyöhön, kuten terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, koulutukseen, lainsäädäntöön ja moniin muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. Heidän tarinansa voivat auttaa ammattilaisia ja päättäjiä ymmärtämään paremmin, millaisia haasteita ja tarpeita ihmiset kohtaavat sekä miten palveluja ja järjestelmiä voitaisiin parantaa vastaamaan näitä tarpeita.

Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta. Kokemustoimintaverkoston kokemustoimijan tehtävänä onkin siis ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen

Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja oman järjestönsä taustatuki. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja.

Kokemustoimintaverkoston valtakunnallinen ohjausryhmä määrittelee yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa perus- ja jatkokoulutusten sisällön ja laajuuden. Tällä hetkellä tarjoamme kokemustoimijaksi kouluttautuville jäsenjärjestöjemme jäsenille kokemustoimijan peruskoulutusta sekä kehittäjä–vaikuttaja -jatkokoulutusta.

Jos kiinnostuit kokemustoiminnasta, otathan yhteyttä omaan järjestöösi.