Alueelliset ohjausryhmät

Alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii kokemustoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta.

Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille
säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.

Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä käynnisti toimintansa keväällä 2013. Alueella on kokemuskoulutustoimintaa ollut runsaasti, mm. Seinäjoella koulutettiin useita kokemuskouluttajia eri sairaus- ja vammaryhmistä järjestöjen koordinoimassa Polku-projektissa 1997-2001. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kouluttanut vuodesta 2009 mielenterveys- ja päihdekuntoutujista kokemusasiantuntijoita silloisen STM:n Kaste-ohjelman rahoituksella. Nykyään rahoittajana on sairaanhoitopiiri.

Seinäjoen alueella on siis poikkeuksellisen vahvat perinteet mielenterveys- ja päihdepuolella kokemusasiantuntijatoiminnassa. Alueellisen ohjausryhmän tavoitteena on nostaa kokemustoiminta eri muodoissaan näkyväksi toiminnaksi alueen eri opetusyksiköissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muissa sidosryhmissä, sekä kehittää edelleen alueellista kokemusasiantuntija- ja kokemuskouluttajatoimintaa.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2021:
Merja Kallio: Ohjausryhmän puheenjohtaja/yhteyshenkilö, kokemuskoordinaattori, Kokemus- ja vertaistoimijat ry
Jyrki Itäsalmi: Ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kokemustoimija, Aivovammaliitto ry, kokemusasiantuntija, EPSHP
Jarmo Vesa: järjestöagentti, Järjestöt mukana muutoksessa-hanke, Järjestötalo Seinäjoki
Tarja Kulmala: OLKA-koordinaattori, OLKA/ Järjestötalo Seinäjoki
Hannu Saarimaa: kokemusasiantuntijakoordinaattori, Voimaa Arkeen-kurssitoiminta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Päivi Jussila: muistineuvoja, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry
Mervi Ropponen: päätoiminen tuntiopettaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Marja-Liisa Saariaho: Lehtori, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala
Riitta Junell: kokemusasiantuntija, aluevastaava KoKoA, sosionomiopiskelija
Mikko Ketola: vs. ylihoitaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pirjo Tervonen: kokemusasiantuntija, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Marjo Takkunen: toiminnanjohtaja, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Lea Lihavainen, lea.lihavainen@opintokeskussivis.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Risto Lappalainen, risto.lappalainen@aivoliitto.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Katja Valkeinen, katja.valkeinen@yhvi.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Sari Raitakari, sari.raitakari@neuroliitto.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Tiina Ihalainen, tiina.ihalainen@invalidiliitto.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Vilma Portti, vilma.portti@lapinsotu.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Terhi Niemelä, terhi.niemela@ppsotu.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Kati Multanen, kati.multanen@diabetes.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Jaana Tuomela, jaana.tuomela@yhteisokeskus.fi

Ohjausryhmän yhteyshenkilö

Päivi Vataja, paivi.vataja@kuuloliitto.fi