Palkkio- ja korvausohjeistus

Kokemustoiminta on osa järjestöjen vapaaehtoistyötä. Siksi verkostolla ei ole varsinaista palkkiosuositusta. Kuitenkin erilaisilla organisaatiolla kuten oppilaitokset ja sairaalat, on omia linjauksia palkkioista, joita he maksavat kokemusosaajille. Jokaisella kokemustoimijalla on itsellään mahdollisuus tapauskohtaisesti sopia tilaajatahon kanssa palkkiosta. Vähimmäisedellytyksenä kuitenkin on, ettei kokemustoimijalle aiheudu ”keikasta” kuluja, vaan matka- ja ruokailu yms. kulut korvataan tilaajan puolesta.