Kokemustoimijan koulutus

Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen.

Kokemustoimintaverkoston valtakunnallinen ohjausryhmä määrittelee yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa perus- ja jatkokoulutusten sisällön ja laajuuden. Tällä hetkellä tarjotaan kokemustoimijan peruskoulutusta ja kehittäjä–vaikuttaja -jatkokoulutusta.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kokemustoimijoiden peruskoulutuksen tavoitteena on, että koulutettava osaa jäsentää ja välittää tarkoituksenmukaisesti kokemuksellista tietoaan henkilöille, joilla ei ole vastaavaa kokemusta.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet, kuten esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua, ohjausta oman tarinan rakentamiseen ja jäsentämiseen, tietoa alueellisesta ja valtakunnallisesta kokemustoiminnasta sekä kokemustoiminnan kentästä. Koulutus antaa valmiudet toimia kokemustoimijana eli käyttämään omaa tarinaa ja kokemustietoa esim. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden ymmärryksen ja käytännön tiedon lisäämiseen.

Toisin kuin useissa, pitkäkestoisissa kokemusasiantuntijakoulutuksissa, kokemustoimijan koulutuksessa ei perehdytä vertaistukeen/vertaisryhmän ohjaukseen, eikä koulutus toimi osana omaa kuntoutumista.

Koulutuksen sisältöteemat
  • tutustuminen, kokemustoiminnan esittely, käsitteet, kokemustoimijan puheenvuoro ja ennakkotehtävän purkaminen
  • kokemustoimijan toimintaympäristöt, erilaiset roolit ja kohderyhmät, esityksen/ puheenvuoron rakentaminen, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot
  • ammattilaisen eväitä esiintymiseen ja vuorovaikutukseen – oman esityksen harjoittelu
  • tilaajatahojen esittäytyminen, kokemustoiminnan ja itsensä markkinointi sekä mediassa toimiminen, ammattilaisen näkökulma ja kokemustoiminnan mahdollisuudet
  • markkinoinnin ja toiminnan suunnittelua, pelisäännöt, alueellisen ohjausryhmän puheenvuoro
  • lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti työstettävät ennakkoja- ja välitehtävät, jotka puretaan koulutuspäivien aikana.
Koulutuksen laajuus ja järjestäminen

Peruskoulutuksen laajuus on 45 tuntia, jakaantuen lähiopetukseen (25h) ja itsenäiseen työskentelyyn (20h). Koulutus jakaantuu noin 2 kuukauden ajanjaksolle. Koulutus on prosessimainen, eli sen tulee jakautua riittävän pitkälle ajanjaksolle, mikä tukee kokemustoimijan oman kokemuksen jäsentymistä ja prosessointia.

  • Peruskoulutuksia järjestetään vuosittain järjestöjen tarpeiden mukaan eri puolilla Suomea.
  • Koulutukset toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, joskus myös järjestön omana koulutuksena.
  • Koulutuksista tiedotetaan kokemustoimintaverkoston ja järjestöjen omissa tiedotuskanavissa.
  • Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, kustannuksista vastaavat oma taustajärjestö & sidosryhmät.
Koulutukseen hakeutuminen

Jokaisen kokemustoimijan taustalla on aina oma valtakunnallinen taustajärjestö. Taustajärjestö vastaa aina uusien kurssilaisten valinnasta ja soveltuvuudesta. Taustajärjestö varmistaa henkilön soveltuvuuden ja motivaation koulutukseen haastattelemalla hakijat. Kokemustoimijan soveltuvuuskriteerit pähkinänkuoressa:
a) Omasta tai läheisen sairastumisesta tai vammautumisesta on kulunut riittävän pitkä aika
b) Kokemustoimija on sinut oman tai läheisensä terveydentilan sekä itsensä kanssa
c) Henkilöllä on halua ja kykyä sitoutua toimimaan kokemustoimijana

Lisätietoa tulevista peruskoulutuksista saa jäsenjärjestöjen kokemustoiminnan yhteyshenkilöiltä: https://kokemustoimintaverkosto.fi/yhteystiedot/jasenjarjestot/

Jatkokoulutus

Kokemustoimijaverkosto suunnittelee ja toteuttaa kehittäjä–vaikuttaja -jatkokoulutusta kokemustoimijoille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toimia kehittämisen ja vaikuttamisen eri tehtävissä. Koulutus sisältää itsenäisesti valmisteltavia etätehtäviä ja 1 ½ vrk lähiopetusta.
Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavia työkaluja erilaisissa kehittämisen ja vaikuttamisen tehtävissä toimimiseen. Kokemustoimintaverkosto tiedottaa koulutuksista järjestöjen ja ohjausryhmien kautta, koulutusten järjestämisalueet vaihtelevat vuosittain.