Kokemustoimijan koulutus

Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen tai hakemalla valtakunnalliselta ohjausryhmältä erityisin perustein. Hakemuksen toimittaa oma taustajärjestö.

Valtakunnallinen ohjausryhmä määrittelee yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa perus- ja jatkokoulutusten sisällön ja laajuuden. Tällä hetkellä tarjotaan kokemustoimijan peruskoulutusta ja kehittäjä– vaikuttaja-jatkokoulutusta. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksiin haetaan järjestöjen kautta, jotka vastaavat omien kurssilaistensa valinnasta, soveltuvuudesta ja pääosin myös koulutuksen kustannuksista. Kurssille osallistuva henkilö ja hänen taustajärjestönsä sopivat matka- ja majoituskuluista aina tapauskohtaisesti. Koulutus itsessään on osallistujalle ilmainen.
Toisin kuin useissa, pitkäkestoisissa kokemusasiantuntijakoulutuksissa, kokemustoimijan koulutuksessa ei perehdytä vertaistukeen/vertaisryhmän ohjaukseen, eikä koulutus varsinaisesti toimi osana omaa kuntoutumista.Peruskoulutus
Peruskoulutuksella on yhtenäinen sisältö, jonka valtakunnallinen ohjausryhmä on linjannut ja hyväksynyt yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Koulutus on laajuudeltaan noin 40 tuntia, jakautuen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä lähiopetukseen varataan vähintään kolme päivää (yhteensä 24 tuntia) ja itsenäiseen työskentelyyn noin 20 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtävät sekä mahdollisen harjoitusluennon
valmistelun ja esittämisen.

Koulutus on prosessimainen, eli sen tulee jakautua riittävän pitkälle ajanjaksolle, mikä tukee kokemustoimijan oman kokemuksen jäsentymistä ja prosessointia. Peruskoulutuksista vastaavat yleensä kouluttavat järjestöt yhdessä, mahdollisesti yhteistyössä alueellisen ohjausryhmän kanssa.

Koulutuksista tiedotetaan järjestöjen ja alueellisen ohjausryhmän sopimalla
tavalla: joko alueella laajemmin tai kohdennetusti järjestöjen omien
kanavien kautta.

Jatkokoulutus
Kokemustoimijaverkosto suunnittelee ja toteuttaa kehittäjä–vaikuttaja-jatkokoulutusta kokemustoimijoille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toimia kehittämisen ja vaikuttamisen eri tehtävissä. Koulutus sisältää itsenäisesti valmisteltavia etätehtäviä ja 1 ½ vrk lähiopetusta.
Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavia työkaluja erilaisissa kehittämisen ja vaikuttamisen tehtävissä toimimiseen. Kokemustoimintaverkosto tiedottaa koulutuksista järjestöjen ja ohjausryhmien kautta.