Kokemustoimijan tehtäviä

Peruskoulutuksen antamilla valmiuksilla voidaan toimia niin sairaaloissa, oppilaitoksissa kuin palvelualojen yrityksissä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutuksen käyneillä on valmiuksia myös vaativimpiin kehittämisen tehtäviin.

Kokemustoimijat voivat olla mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa, henkilöstön kouluttamisessa, sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Heitä tilataan myös yksityisten palvelualojen yrityksiin edellä kuvattuihin tehtäviin. Lisäksi kokemustoimijat puhuvat erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. He voivat toimia myös yleisen tietoisuuden lisääjinä antaen haastatteluja ja tekemällä median kanssa yhteistyötä.

Sote-alan ympäristöissä

Oppilaitoksissa

Palvelualojen yrityksille, kokemustoimija tuo asiakkaan näkökulmaa:

Media