Tuumasta toimeen – kokemusosaamista koulutusten ja palvelujen kehittämiseen -seminaari 19.11. Oulussa

Seminaari järjestetään yhteistyössä Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Diakonia Ammattikorkeakoulu) kesken. Tarkemmat tiedot liitteessä.