Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.


Edellä kuvatun lisäksi verkoston palveluksessa työskentelee suunnittelija, joka koordinoi verkoston jäsenjärjestöjen ja ohjausryhmien yhteistyötä ja tapaamisia. Hän huolehtii verkoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, sekä tekee vaikuttamistyötä.

Verkostoon liittyminen

Kokemustoimintaverkoston jäsenyyttä voivat hakea sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt. Jäsenyyttä haetaan verkoston valtakunnalliselta ohjausryhmältä kirjallisesti allekirjoittamalla kumppanuussopimus. Ohjausryhmä käsittelee uudet kumppanuussopimukset kokous aikataulunsa mukaisesti, noin 5 kertaa vuodessa. Verkoston kumppanuussopimuksen voi pyytää verkoston suunnittelijalta. Allekirjoitettu sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna verkoston suunnittelijalle: lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi.

Kokemustoimintaverkostoon voi hakea syksystä 2019 alkaen myös yhteistyöjäsenenä. Yhteistyöjäsenyys ei edellytä yhtä laajoja sitoumuksia ja velvoitteita, kuin varsinaisen jäsenyys. Yhteistyöjäsenenä voi olla todennäköisesti myös alueellinen sote-alan hanke, verkosto tai vastaava, jolla on omaa kokemusasiantuntijatoimintaa.  Yhteistyöjäsenen kriteerit tarkentuvat vuoden 2019 lopussa, kun ohjausryhmä ja jäsenjärjestöt hyväksyvät yhteistyöjäsenyyden määritelmän päivitettävään kumppanuussopimukseen.