Verkosto

Kokemustoimintaverkoston sininen logo

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu miltei 40 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden sekä opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Kuvaus kokemustoiminnan rakenteesta

Edellä kuvatun lisäksi verkoston palveluksessa työskentelee kaksi suunnittelijaa, jotka koordinoivat verkoston jäsenjärjestöjen ja ohjausryhmien yhteistyötä ja tapaamisia. He huolehtivat verkoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä tukevat yhteistä vaikuttamistyötä.

Verkostoon liittyminen

Kokemustoimintaverkoston jäsenyyttä voivat hakea sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt. Jäsenyyttä haetaan verkoston valtakunnalliselta ohjausryhmältä kirjallisesti allekirjoittamalla kumppanuussopimus. Ohjausryhmä käsittelee uudet kumppanuussopimukset kokous aikataulunsa mukaisesti, noin viisi kertaa vuodessa. Verkoston kumppanuussopimuksen voi pyytää verkoston suunnittelijalta. Allekirjoitettu sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna verkoston suunnittelijalle: lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi.

Kokemustoimintaverkostoon voi hakea syksystä 2019 alkaen myös yhteistyökumppanijäsenenä. Yhteistyökumppanijäsenyys ei edellytä yhtä laajoja sitoumuksia ja velvoitteita kuin varsinaisen jäsenyys. Yhteistyökumppani voi olla valtakunnallinen tai alueellinen sote-alan hanke, verkosto tai vastaava, jolla on omaa kokemusosaamiseen liittyvää toimintaa. Kysy lisää yhteistyökumppanijäsenyydestä verkoston suunnittelijoilta.