Alueelliset ohjausryhmät

Alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii kokemustoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta

Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille
säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.

Henkilöt keskustelevat keskenään ryhmässä

Ydintehtäviä

Suomen kartta, jossa esitettynä alueelliset ohjausryhmät

Alueellisten ohjausryhmien yhteystietoja

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Joensuu

Kainuu

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kuopio

Kymenlaakso

Lappeenranta

Lappi

Oulu

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Satakunta

Uusimaa

Turku

Vaasa