Kokemustoiminta mukana Kansalaisareenan julkaisussa

Vertaistukijoilla sekä kokemustoimijoilla on merkittävä roolinsa ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä tulevaisuudessa.

Vertaistukijoiden, kokemustoimijoiden ja ammatillisen avun yhteistyöllä ja moninaista asiantuntijuutta hyödyntäen voidaan lisätä palveluiden asiakaslähtöisyyttä, laatua ja kustannustehokkuutta. Järjestöt ovat oivia kumppaneita sairaaloille/sairaanhoitopiireille, sillä ne toimivat lähellä ihmisten arkea ja pitävät sisällään tietoa arkielämän todellisuudesta ja ihmisten tarpeista. (Lainaus Toivo ja Helmi – vertaistukijat ja kokemustoimijat sairaalaympäristössä -artikkelista julkaisussa Vertaistuen moninaisuus, sivu 121)

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Pinja Niemisen ja Eve Lahikaisen toimittamasta Kansalaisareenan Vertaistuen moninaisuus -julkaisusta.

Lisätietoja Kansalaisareenan tärkeästä työstä: www.kansalaisareena.fi