Ohjausryhmät

Kokemustoimintaverkoston toimintaa ohjaa
valtakunnallinen ohjausryhmä sekä laaja kokoonpano
alueellisia ohjausryhmiä.

Valtakunnallinen ohjausryhmä

Järjestöjen yhteisen kokemustoiminnan valtakunnallisia suuntaviivoja, painopistealueita ja linjauksia tekee kokemustoiminnan valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä pyrkii toiminnallaan tukemaan alueellisten rakenteiden syntymistä sekä koordinoidun ja yhtenäisen kokemustoimintamallin juurtumista eri puolille Suomea.

Kokemustoimintaverkoston valtakunnallisen ohjausryhmän (Kotove) vastuualueena on verkoston yhteistoiminnan koordinointi, linjaukset, STEA:n avustushakemuksen valmistelu vuosittain ja ulkoinen vaikuttamistyö. Ryhmässä

on mukana muun muassa taustajärjestöjen, kokemustoimijoiden ja opetusyksiköiden edustajia. Tehtävinä mm:

  • Tukee alueellisten rakenteiden syntymistä ja kehittämistä, koordinoi aluetukea.
  • Seuraa perus- ja jatkokoulutusmallin ajanmukaisuutta ja linjaa tarvittavat muutokset.
  • Linjaa verkoston palkatun työresurssin tehtäväkokonaisuuksia ja työn suuntaviivoja.
  • Vastaa verkoston toiminnan rahoituksen hakemisesta yhdessä hallinnoivan järjestön kanssa.

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2024:

Kokemustoimijat:
Helena Skogström, Invalidiliitto ry (2023-2024)
Veronica Helanen, Munuais- ja maksaliitto ry (2024-2025)
Matti Grönman, Aivoliitto ry (2023-2024)

Järjestöjen edustajat:
Aatu Komsi, Näkövammaisten liitto ry (2024-2025) Carita Sinkkonen, Suomen Sydänliitto ry (2023-2024) Eeva-Liisa Peltonen, Hengitysliitto ry (2024-2025) Päivi Vataja, Kuuloliitto ry (2024-2025) Tarja Tikkanen, Mielenterveyden keskusliitto ry (2023-2024)


Asiantuntijoiden edustajat (2024):
Anu Toija, kehittämispäällikkö, HUS
Helena Liimatainen, Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö, Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämishanke, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Kaisa Kauhanen, asiantuntija, OLKA®-toiminta, HyTe ry

Lisäksi ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluvat hallinnoijan edustajana kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, Suomen Reumaliitto sekä Kokemustoimintaverkoston suunnittelijat Piia Jolla ja Jaana Juosila. Yhteydenotot verkoston toimintaa liittyvissä asioissa voi lähettää: jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi

Saavutettavuusselosteemme voit lukea tästä: saavutettavuusseloste

Alueelliset ohjausryhmät

Alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii kokemustoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.

Ydintehtäviä

  • Yhteistyökumppanuuksien rakentaminen alueella
  • Kokemustoiminnan tapahtumien koordinointi ja toteuttaminen, sekä toiminnan markkinointi alueella
  • Kokemustoimijoiden virkistystoiminta, vertaistapaamiset ja erilaiset täydennyskoulutukset
  • Välittää alueella syntyvää tietoa ja kokemusta verkostolle, sekä valtakunnalliselle ohjausryhmälle. Jakaa verkoston tuottamaa tietoa oman alueensa toimijoille
  • Vastaa ohjausryhmän kokouksista ja kutsuu ne koolle

Alueellisten ohjausryhmien yhteystietoja

Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä käynnisti toimintansa keväällä 2013. Alueella on kokemuskoulutustoimintaa ollut runsaasti, mm. Seinäjoella koulutettiin useita kokemuskouluttajia eri sairaus- ja vammaryhmistä järjestöjen koordinoimassa Polku-projektissa 1997-2001. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kouluttanut vuodesta 2009 mielenterveys- ja päihdekuntoutujista kokemusasiantuntijoita silloisen STM:n Kaste-ohjelman rahoituksella. Nykyään rahoittajana on sairaanhoitopiiri.

Seinäjoen alueella on siis poikkeuksellisen vahvat perinteet mielenterveys- ja päihdepuolella kokemusasiantuntijatoiminnassa. Alueellisen ohjausryhmän tavoitteena on nostaa kokemustoiminta eri muodoissaan näkyväksi toiminnaksi alueen eri opetusyksiköissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja muissa sidosryhmissä, sekä kehittää edelleen alueellista kokemusasiantuntija- ja kokemuskouluttajatoimintaa.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Ohjausryhmä kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2021:
Merja Kallio: Ohjausryhmän puheenjohtaja/yhteyshenkilö, kokemuskoordinaattori, Kokemus- ja vertaistoimijat ry
Jyrki Itäsalmi: Ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kokemustoimija, Aivovammaliitto ry, kokemusasiantuntija, EPSHP
Jarmo Vesa: järjestöagentti, Järjestöt mukana muutoksessa-hanke, Järjestötalo Seinäjoki
Tarja Kulmala: OLKA-koordinaattori, OLKA/ Järjestötalo Seinäjoki
Hannu Saarimaa: kokemusasiantuntijakoordinaattori, Voimaa Arkeen-kurssitoiminta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Päivi Jussila: muistineuvoja, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry
Mervi Ropponen: päätoiminen tuntiopettaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Marja-Liisa Saariaho: Lehtori, SeAMK, Sosiaali- ja terveysala
Riitta Junell: kokemusasiantuntija, aluevastaava KoKoA, sosionomiopiskelija
Mikko Ketola: vs. ylihoitaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pirjo Tervonen: kokemusasiantuntija, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Marjo Takkunen: toiminnanjohtaja, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry